MARCIAL PONS – Disseny de rètol

Gràfica

Date 18 juny, 2012

Disseny, producció i instal·lació del rètol per Marcial Pons.