MARCIAL PONS – Disseny de rètol

Signs

Date 18 June, 2012

Disseny, producció i instal·lació del rètol per Marcial Pons.