MARTRI – Estampació

Gràfica

Date 18 juny, 2012

Disseny i estampació d’unes samarretes per Can Martri.