PKBOX – Instruccions il·lustrades

Illustration

Date 11 December, 2013

PKbox ens ofereix un armari que ajuda a organitzar el garatge guanyant espai i ordre.

Per al seu muntatge i col·locació feia falta un full d’instruccions amb unes il·lustracions que ajudin a fer més entenedors els passos que s’han de seguir per a poder realitzar una instal·lació adient.


Leave a Reply

*